21 april, 2022
Kom jij in aanmerking voor een energietoeslag?

Kom jij in aanmerking voor energietoeslag?

19 april 2022 2022-04-19 3 minuten leestijd

Huishoudens met een inkomen van € 2.070 per maand of lager komen mogelijk in aanmerking voor een energietoeslag. Deze toeslag helpt huishoudens met de stijgende energierekening.

De energietoeslag is beschikbaar voor ongeveer 850.000 huishoudens.  Deze toeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag en bedraagt € 800,-. De energietoeslag wordt aangevraagd bij de gemeente. 

Rol van de gemeente

Wil je wetenhoe de energietoeslag precies werkt? Dan kan je contact opnemen met de gemeente.

De overheid heeft de gemeenten richtlijnen gegeven voor de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

 • Welke doelgroep de energietoeslag krijgt;
 • De periode waarover naar het inkomen gekeken wordt;
 • Of vermogen meetelt en op welke manier;
 • De hoogte van de energieslag.

Inkomensgrens

De inkomensgrenzen verschillen per gemeente. De landelijke richtlijn van de overheid is om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag.

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum is hangt af van de leeftijd en de leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vind je de landelijke richtlijn. Is het inkomen lager of net iets hoger dan de richtlijn? Dan kun je contact opnemen met de gemeente met de vraag of de aanvraag alsnog mogelijk is.

 

Landelijke richtlijn

Gehuwd/gelijkgestelden

€ 2.070

Alleenstaand van 21 jaar en ouder

€ 1.501

Alleenstaande van 20 jaar

€ 1.134

Alleenstaande van 19 jaar

€ 824

Aleenstaande van 18 jaar

€ 690

 

Verdien je samen met je partner minder € 2.070 (bruto per maand)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Neem contact op met of ga langs bij jouw gemeente. De toeslag bedraagt € 800,-.

De energietoeslag is bedoeld om huishoudens te helpen met de stijgende energierekening. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kindertoeslag.

23 maart, 2022
Gezocht: vakantiemedewerkers

Momenteel zoekt Selexions vakantiewerkers. Voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning bij cliënten thuis.

Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent en hoeveel uren je wilt werken. Goede verdiensten, reiskostenvergoeding en scholing.

Ook als je een weekend/bijbaan zoekt in deze functie, aarzel dan niet om contact op te nemen!

 

Truus Kuyer

zorg@selexions.nl

046-4110136

 

27 december, 2021
Eind januari 2022, weer scholing via Selexions. Iets voor jou? Deadline: 28 januari 2022.

Eind januari hebben we weer de mogelijkheid voor jou als werknemer om scholing te volgen. Dat kan zijn een (of meerdere) opleiding(en), cursus(sen) of training(en). Via ons kun je, (mits je geen opleiding hebt die hoger is dan MBO niveau 4) maximaal 500 euro hiervoor vergoed krijgen. Scholing om vooruit te komen in je carriere, en/of om beter toegerust te zijn op de werkzaamheden die je doet. 

Ga dus maar eens de komende dagen/weken nadenken of je scholing wilt volgen. En laat ons uiterlijk 28 januari weten of je scholing wilt ontvangen. En daarna natuurlijk z.s.m. wát voor scholing je graag wilt gaan volgen.

 

10 augustus, 2021
GEZOCHT wegens structurele uitbreiding: huishoudelijke hulpen

Momenteel zoeken wij wegens structurele uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten huishoudelijke hulpen voor werkzaamheden bij particuliere

zorgcliënten. Voor meer informatie, neemt u dan contact op via truus.kuyer@selexions.nl .

23 december, 2020
Kerstgroet

We wensen jou, en degene die jou omringen het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Geluk in grote en in kleine dingen, maar bovenal: gelukkig met elkaar!

 

Directie & medewerkers Selexions Zorg

07 december, 2020
Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen krijgen niet overal goede zorg thuis - grote verschillen in samenwerking tussen huisarts en wijkverpleging

Nieuwsbericht | 30-11-2020 | 15:00

Huisartsen, hun praktijkondersteuners en de wijkverpleging moeten intensief samenwerken om goede zorg te bieden aan kwetsbare thuiswonende ouderen in hun werkgebied. En zij moeten de kwetsbare ouderen zelf en hun mantelzorgers zo veel mogelijk betrekken bij het overleg over hun zorg. Betere samenwerking in de zorg kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging niet alleen realiseren. Zij hebben hiervoor duidelijke regionale afspraken, tijd, voldoende ondersteuning en goede afspraken met de zorgverzekeraars nodig.

Dat zijn aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie deed onderzoek naar de zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen in vier gemeenten of wijken: Best, Oud-Beijerland, Den Haag (Bouwlust en Vrederust) en Utrecht (Overvecht). Ook inventariseerde de inspectie de situatie in Emmen en Amersfoort.

Grote verschillen

De inspectie zag grote verschillen tussen Best, Oud-Beijerland en de wijken in Den Haag en Utrecht. Overal zijn er grote betrokkenheid en veel inspanningen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Maar niet overal weten de huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkverpleging elkaar te vinden. Dan krijgen kwetsbare ouderen niet de zorg die zij nodig hebben, of niet op tijd. Ook zien huisartsen en wijkverpleegkundigen problemen van ouderen soms niet aankomen. Ze reageren pas als die problemen er zijn. En dan individueel, niet samen.
Als huisartsen en de wijkverpleging niet goed samenwerken, voelen mantelzorgers de noodzaak de zorg zelf te coördineren. Ze raken daardoor extra zwaar belast of soms zelfs overbelast.

Corona

De uitbraak van het coronavirus maakt goede samenwerking in de zorg aan kwetsbare ouderen extra belangrijk. Tegelijkertijd is de uitval onder zorgverleners hoog door ziekte en quarantaine. De kwaliteit en het doorgaan van de zorg komt daardoor in het hele land onder druk te staan. Waar huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkverpleging elkaar vóór de coronacrisis al goed wisten te vinden, verliep de samenwerking nu ook goed. Ook zag de inspectie voorbeelden waarbij de samenwerking onder druk van de coronacrisis nu wel van de grond is gekomen, terwijl dat eerder niet lukte.

Aanbevelingen

De inspectie doet verschillende aanbevelingen om de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren. Een greep daaruit:

 • Binnen de werkgebieden van huisartsen, hun praktijkondersteuners en de wijkverpleging is goede samenwerking en onderling contact belangrijk om goede zorg te kunnen bieden. Om de ouderen zelf daarbij te betrekken, zijn gezamenlijke huisbezoeken een mogelijkheid. Als een kwetsbare oudere nieuw is bij de wijkverpleging, moet de huisarts dat ook weten. Huisartsen hebben voldoende en gekwalificeerde praktijkondersteuners nodig voor de zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen.
   
 • Regionaal kunnen alle huisartsen en thuiszorgorganisaties een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen afspreken. Over de financiering kunnen zij gezamenlijk afspraken maken met de zorgverzekeraars. 
   
 • Op landelijk niveau adviseert de inspectie dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nagaat of er belemmeringen voor samenwerking zitten in de bekostiging van de huisartsenzorg en de wijkverpleging. 

Het ministerie van VWS kan bijdragen aan betere samenwerking door te bekijken of het soms grote aantal aanbieders van wijkverpleging in één werkgebied minder kan om het werkbaar te houden. Verder adviseert de inspectie dat VWS de regie neemt bij het standaardiseren van digitale systemen die samenwerking bij de zorg voor kwetsbare ouderen ondersteunen.