Dagbesteding

 

 

 

Op basis van uw wensen. Denk aan samen een stukje wandelen, samen boodschappen doen, een luisterend oor aan u bieden, muziek maken, creatieve activiteiten, mindfulness/yoga, dieren ontmoeten/kinderboerderij, een spelletje samen doen etc.

Een overzicht wat er allemaal mogelijk is:

-Krant lezen

-Koffie drinken

-Praatje maken

-Samen eten koken, lunchen en afwassen

-Iets voor uzelf doen

-Geheugen/cognitief functioneren spelenderwijs trainen 

 

 

-Stoel yoga/mindfulness/mindful tekenen/klankschalen mindfulness

-Jeu de boules, sjoelen

-Handmassage

-Culturele en sportieve activiteiten

-Bingo

-Muziek

-Toneel

-Knutselen

 

 

-Bloemschikken

-Boodschappen doen

-Kransen maken

-Activiteiten op de computer

-Schilderen

-Mozaïken

etc.

Graag vernemen wij wat uw ideeën en wensen zijn! 

 

 

Kosten:

De dagbesteding wordt gefinancierd op de volgende wijzen:

-Wet Langdurige Zorg (Wlz)

-Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-Zorgverzekeringswet (ZvW)

-Komt u niet in aanmerking voor financiëring vanuit bovenstaande wetten? Dan kunt u natuurlijk zélf de dagbesteding bekostigen. Wij hanteren scherpe tarieven!

Voor sommige optionele activiteiten kunnen wij een eigen bijdrage vragen. Wij inventariseren wie interesse heeft in dergelijke activiteiten en vermelden de meerkosten. U dient zich voor dergelijke activiteiten vooraf in te schrijven.

 

Informeer naar de mogelijkheden via ons contactformulier