24-uurs zorg

 

Mocht het niet meer verantwoord zijn dat een hulpbehoevende alleen thuis verblijft, maar opname in een zorginstelling (nog) niet aan de orde is, kan er in sommige gevallen gekozen worden voor 24-uurs thuiszorg. De eventuele (inwonende) mantelzorger(s) van de hulpbehoevende is/zijn dan doorgaans niet in staat 24 uur toezicht te houden op de hulpbehoevende en er kan in noodsituaties niet zelfstandig/tijdig door de mantelzorger(s) worden gehandeld. Er wordt in dit geval de noodzakelijke begeleiding van Selexions Zorg bij u in huis geplaatst. De begeleider(s) is/zijn dan 24 uur per dag aanwezig en overnachten eventueel ook bij u, voor de duur dat dit noodzakelijk wordt geacht.

Informeer naar de mogelijkheden via ons contactformulier