Openbaar klachtenjaarverslag 2022


Inhoud


1. Verslag klachten

1.1 Aard en opvolging van de klachten
1.2 Onder de aandacht brengen van het klachtenreglement
2. Klachtenregistratie
2.1 Klachten over Selexions Zorg Barbarastraat 26 te Geleen


Achtergrond
Selexions Zorg heeft een interne en een externe klachtenregeling, deze staat op de website van
Selexions Zorg omschreven: www.selexions.nl/zorg
Dit is het jaarverslag inzake de wettelijke verplichting schriftelijk verslag uit te brengen
over de klachten die in het afgelopen jaar op naam van Selexions Zorg zijn
geregistreerd.
De klachten die wij registreren, kunnen van verschillende aard zijn:
In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de klachten die via het e-klachtenformulier
door cliënten ingediend zijn en op welke wijze deze klachten afgehandeld zijn.


2.  Klachten in 2022
Klachten intern over Selexions Zorg
- Er zijn in het jaar 2022 geen officiële, mondelinge of schriftelijke klachten door cliënten ingediend.
Klachten extern over Selexions Zorg
- Bij Selexions Zorg zijn in het jaar 2022 geen klachten aangaande de zorgverlening binnengekomen dan wel behandeld.
Klachten intern over of door Selexions Zorg

 

Indien er klachten worden ingediend geeft het jaarverslag weer:

-Hoeveel klachten er zijn ingediend;

-Welke klachten zijn ingediend (beschrijving klacht, inclusief thema klacht);

-Afhandelingstermijn (per klacht);

-De wijze van communicatie en opvolging van klachten (per klacht);

-Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per klacht).