Privacy statement

 

Algemeen

 

Afscherming van jouw persoonlijke gegevens:

We nemen je privacy serieus. Ons bedrijf draagt er zorg voor dat gegevens die je aan ons verstrekt goed worden afgeschermd volgens de huidige stand van de techniek.
 

Bewaartermijn van jouw gegevens:

We bewaren je gegevens vanuit overheidswege tot en met 7 jaar na beëindiging van de samenwerking. Daarna worden deze vernietigd. Indien vernietiging niet geheel mogelijk is worden gegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer naar jou te herleiden zijn.
 

Doel van gegevensopslag:

Bij het door jou verstrekken van gegevens aan Selexions worden deze gegevens opgeslagen in onze database. Opslag geschiedt om jou van dienst te kunnen zijn in het kader van de arbeidsbemiddeling. Ons bedrijf deelt geen van je persoonlijke gegevens met bedrijven die enkel in het buitenland zijn gevestigd. Ons bedrijf deelt wel, zonder jou daarover in te lichten, je persoonsgegevens met bepaalde Nederlandse overheidsinstanties. Zoals b.v. de belastingdienst en het UWV. Ook deelt ons bedrijf persoonlijke gegevens met gerechtsdeurwaarders of je eventuele budgetbeheerder, indien wij door deze daartoe worden verzocht. Hetzelfde geldt voor onze accountant en onze softwareleverancier.
 

Inzage:

De persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben zijn voor jou in te zien op je persoonlijke online werknemers of werkgevers profiel bij ons bedrijf.
 

Verbetering:

Indien je je persoonsgegevens wilt wijzigen is dit net als bij inzage mogelijk op je persoonlijke online profiel bij ons bedrijf.
 

Dataportabiliteit:

Ons bedrijf zal niet op jouw verzoek jouw gegevens doorgeven aan een andere partij (belastingdienst, UWV, accountant en softwareleverancier uitgezonderd).
 

Aansprakelijkheid:

Hoewel ons bedrijf zich maximaal inspant om conform ons privacy statement alle gegevens veilig te houden, is ons bedrijf niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik ervan door kwaadwillenden, die ondanks de uitgebreide beveiliging alsnog zich toegang weten te verschaffen tot onze ICT systemen.

Ben je werknemer/werkzoekend? Lees dan het privacy statement hier.

Werkgevers lezen hun privacy statement hier.