Algemene voorwaarden

 

Algemeen


Onderstaand volgen de Algemene Voorwaarden van Selexions. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (per 1 januari 2006) van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam d.d. 21 oktober 2005 onder nummer 167/2005. Selexions is aangesloten bij de ABU. Het grootste gedeelte van deze algemene voorwaarden komt dan ook woordelijk overeen met de ABU-voorwaarden. 
 

Algemene Voorwaarden Selexions(in PDF-formaat)