24 juni 2020
Gekoelde frisdrank voor onze bezoekers

Vanaf heden hebben we voor onze bezoekers gekoelde frisdrank te koop, wel zo verfrissend met dit tropische weer!

19 juni 2020
Nieuwe zonwering voor uw comfort

Laat de zomer maar komen! Voor het comfort van onze klanten tijdens de tropische dagen hebben wij zonwering geïnstalleerd. 

13 mei 2020
Hoe desinfecteer je nu eigenlijk je computer?

Als je met je computer werkt is het tegenwoordig verstandig om je computer regelmatig te reinigen. Hoe desinfecteer je nu eigenlijk je computer zodat b.v. een coronavirus wordt gedood maar je geen schade toebrengt aan je hardware?

 

HP heeft hier een goede instructievideo voor gemaakt, helaas wel alleen in het Engels beschikbaar:

https://youtu.be/JHV39wXOZ8g

06 mei 2020
Protocol voor opdrachtgevers in het kader van Corona

Dit protocol is bedoeld voor onze opdrachtgevers die uitzendkrachten of ZZP-ers inlenen.

23 maart 2020
Beeldbellen met uw dierbaren

Wilt u ook beeldbellen met uw dierbaren?

Beeldbellen is bij elkaar op "visite" gaan, maar dan via de computer: gewoon elkaar spreken en elkaar zien vanuit uw eigen luie stoel. Via het beeldscherm van uw computer.

Bij uw dierbaren, vrienden en bekenden zijn, maar wel op een veilige afstand.

Selexions ICT dienstverlening heeft ook voor u de passende oplossing!

Laat u adviseren. Loop even binnen of stuur een e-mail naar ict@selexions.nl

 

 

10 maart 2020
Hygiëne regels Selexions i.v.m. het Coronavirus

Wij volgen het advies van de Nederlandse overheid m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan

25 februari 2020
Een dag korter werken voor hetzelfde geld; proef valt in de smaak (Bron: NOS)

Een proef met een vierdaagse werkweek voor hetzelfde salaris bevalt het bedrijf Loyalis bevalt goed. Iedereen werkt er deze maand maximaal 32 uur, oftewel 32 uur per week. De extra vrije dag kunnen werknemers gebruiken hoe ze willen, als het maar zorgt voor meer energie.

Vakbond CNV wil dat meer bedrijven naar een vierdaagse werkweek gaan.

Onder economen is er discussie of een overstap naar een kortere werkweek verstandig is. Aan de ene kant wordt er gewezen op de krapte op de arbeidsmarkt en dat er door vergrijzing juist behoefte is aan mensen die meer gaan werken. In Nederland is de gemiddelde werkweek 31 uur.

Aan de andere kant wordt er gewezen op het toenemende aantal burnout-klachten. Ook zou een vierdaagse werkweek bedrijven dwingen slimmer na te denken over het inzetten van het personeel.

 

https://nos.nl/artikel/2324480-een-dag-korter-werken-voor-hetzelfde-geld-proef-valt-in-de-smaak.html

06 februari 2020
Leergierige flexwerkers zijn meest baanvast (Bron: wijlimburg)

Leergierige flexwerkers zijn meest baanvast
 

Cursussen en leerrijk werk samen met een flexibele arbeidsrelatie lijkt de ideale combinatie om langer in dienst te blijven bij dezelfde werkgever.

 

Flexwerkers die bereid zijn om door te leren en zich te ontwikkelen, houden vaker hun baan. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek wat het bureau deed in samenwerking met Universiteit van Maastricht. Het onderzoek heeft betrekking op werknemers van 25 tot 60 jaar die in de periode 2011–2014 een flexibele arbeidsrelatie hadden.

Lees hier het gehele artikel: https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/leergierige-flexwerkers-zijn-meest-baanvast/?utm_source=Dagelijkse%20nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=202026

03 februari 2020
Flexwerkers voelen zich net zo gezond als mensen met een vaste baan (Bron: nu.nl)

Werkenden met een flexibel contract voelen zich niet ongezonder dan werkenden met een vast contract, blijkt maandag uit een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het statistiekbureau vroeg tussen 2007 en 2017 aan 112.000 mensen hoe gezond zij zich voelden.

Lees het gehele artikel hier:

https://www.nu.nl/economie/6028025/flexwerkers-voelen-zich-net-zo-gezond-als-mensen-met-een-vaste-baan.html

27 december 2019
Jaarboek Tijdschrift voor sociale vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden (Bron: Flexwork Research)

Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden
 
Het gaat goed met Nederland en de Nederlanders.  Al jaren horen we bij de gelukkigste landen ter wereld. Waarom zijn we dan toch zo somber en onzeker? Over ons werk, over onderwijs dat geen garanties meer geeft, over het verlies van onze cultuur? Wat is er precies aan de hand? En belangrijker: zijn er ook remedies? Ofwel, zien we ook nieuwe zekerheden in deze onzekere tijden?
 
In dit jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken leggen 17 auteurs de onzekerheid bloot en zoeken zij naar nieuwe zekerheden. Wat kan er beter en anders dan de aloude verzorgingsstaat? Kunnen onderwijs en arbeidsmarkt meer houvast bieden? Zien we nieuwe vormen van solidariteit?

 

https://webwinkel.movisie.nl/webwinkel/nieuwe-zekerheden-in-onzekere-tijden/61027473

27 december 2019
Lagere productiviteit door groei zelfstandigen (Bron: Flexwork Research)

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 
Heeft de opkomst van de zelfstandige de groei van de productiviteit gedrukt? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit artikel niet gekeken naar de productiviteit van zelfstandigen zelf, maar naar die van de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat hoewel zelfstandigen gemiddeld minder productief zijn, zij op macro-niveau toch de productiviteit zouden kunnen stimuleren. Voor flexwerknemers wordt dezelfde samenhang onderzocht.
 
Er is een significant negatief verband tussen het aandeel gewerkte uren door zelfstandigen en de productiviteitsgroei per bedrijfstak: hoe groter het aandeel zelfstandigen in een bedrijfstak, hoe lager de productiviteitsgroei.

19 december 2019
Wijziging voor u als inlener van uitzendkrachten. Ingaande 01-01-2020

Geachte relatie,

 

In het kader van de nieuwe WAB wetgeving, die 01-01-2020 in gaat, veranderen er vanuit overheidswege een aantal zaken wanneer u als inlener gebruik maakt van inleenkrachten. De overheid heeft met deze wet tot doel het verschil tussen inleencontracten en vaste contracten kleiner te maken.

 

Wij zullen nu een drietal belangrijke wijzigingen bespreken die van toepassing zijn wanneer u uitzendkrachten inleent:

 

Wijziging 1: Per werkdag dat u een uitzendkracht inleent dient u deze minimaal 3 uur in te zetten.  Ook als u de uitzendkracht minder dan 3 uren inzet dient u 3 uur voor deze werkdag aan de uitzendorganisatie te betalen (en deze aan de uitzendkracht). Vóór 01-01-2020 gold dit aantal minimum uren niet. Mogelijk zet u nooit uitzendkrachten in korter dan 3 uur per werkdag, dan heeft deze wijziging in de praktijk ook verder geen gevolgen voor u als inlener.

 

Wijziging 2: Kosteloos annuleren van een uitzendkracht die u wilt inzetten is niet meer in alle gevallen mogelijk. Wordt er afgesproken dat u een uitzendkracht gaat inzetten, dan is kosteloos annuleren  alleen mogelijk indien u meer dan 4 dagen vóór de afgesproken inzet annuleert. Annuleert u binnen 4 dagen voorafgaand aan de startdatum, dan dient u alsnog 3 uur aan het uitzendbureau te betalen (en deze aan de uitzendkracht). Vóór 01-01-2020 gold dat u in alle gevallen kosteloos kon annuleren. Mogelijk annuleert u, eenmaal afgesproken, nooit uitzendkrachten. Dan heeft deze wijziging in de praktijk ook verder geen gevolgen voor u als inlener.

 

Wijziging 3: De uurtarieven zullen vanwege andere wijzigingen, die te maken hebben met meer rechten voor een uitzendkracht voortvloeiend uit de nieuwe WAB wetgeving, voor u als inlener stijgen. Wat dit precies betekent voor u als inlener met lopende uitzendkrachten, wordt pas bekend op het moment dat de nieuwe premiepercentages bij het uitzendbureau bekend zijn. Dit zal vóór 01-01-2020 het geval zijn.

12 december 2019
Wijziging algemene voorwaarden Selexions per 01-01-2020

Conform de nieuwe WAD wetgeving wordt er ingaande 01-01-2020 per inzet van deze flexwerker minimaal 3 uur à het geldende uurtarief aan u als opdrachtgever gefactureerd. Conform dezelfde wetgeving wordt er, in geval u als opdrachtgever binnen 4 dagen voorafgaand aan de afgesproken startdatum de inleen annuleert, 3 uur à het geldende uurtarief in rekening gebracht.

11 december 2019
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024 (Bron: Maastricht University - Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht)

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024
Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt in zullen stromen. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. De huidige slechte baankansen voor mbo’ers uit economisch-administratieve richtingen zullen de komende zes jaar niet verbeteren.

Over de periode van 2003 tot en met 2017 is een stijging te zien van het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie. Deze stijging is met name zichtbaar onder jongeren. Van 2003 tot 2019 is het aandeel jongeren met een flexibel contract toegenomen van 42% naar 68%. Ook tijdens de periode van economische groei van de afgelopen jaren bleef het percentage jongeren met een flexibele arbeidsrelatie toenemen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt voor bedrijven in tijden van economische tegenslag een middel om de bedrijfsomvang makkelijk aan te passen door het aanbieden van flexibele arbeidscontracten. Voor jongeren lijkt dit echter een structurele trend die minder sterk samenhangt met de conjuncturele cyclus van de economie.

14 november 2019
Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen. (Bron: RTL nieuws/ ANP)

Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen
 
Archiefbeeld.Beeld © ANP
 
De werkloosheid is het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen: het derde kwartaal van dit jaar waren 319.000 mensen werkloos. Opvallend is dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben om geschikt personeel te vinden.
 
 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Het aantal werklozen nam met 14.000 toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
 
Miniatuurvoorbeeld Lees ook:
Begeleiding naar nieuwe baan weinig effectief voor ouderen: 'Beeldvorming is te negatief'
Toch hebben bedrijven nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures steeg namelijk met 4000 naar 288.000.
 
Recordaantal vacatures vervuld
Hoewel de werkloosheid is toegenomen, werden in dit kwartaal ook veel openstaande vacatures vervuld. Volgens het CBS werden zelfs nooit eerder in drie maanden tijd zoveel vacatures vervuld: 312.000 mensen vonden dit kwartaal een (nieuwe) baan.
 
Vooral in de handel, het vervoer en de horeca groeide het aantal banen. Bij uitzendbureaus was er minder werk.
 
Langdurige werkloosheid
Het aantal langdurige werklozen, die al langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan, nam af. Er zijn in Nederland nu nog 82.000 langdurige werklozen, dat waren er een kwartaal eerder nog 110.000. Tot die groep behoren vooral veel 45-plussers.