Diensten

 • Uitzenden
  Selexions zoekt en selecteert voor u de medewerker. U leent de medewerker van Selexions in per gewerkt uur. U betaalt enkel per gewerkt uur, met een minimum van 3 uren per oproep. Dit minimum van 3 uren geldt ook als u binnen 4 dagen na de oproep maar vóór het begin van de startdatum de inhuur annuleert. Selexions is de juridisch werkgever en draagt zorg voor de salarisadministratie. U heeft de mogelijkheid de medewerker op een later tijdstip, onder bepaalde voorwaarden, zélf in dienst te nemen.
 • Detacheren

  Selexions zoekt en selecteert voor u de medewerker. U leent de medewerker van Selexions in voor contractueel afgesproken periode voor een contractueel afgesproken aantal uur per week. Selexions is de juridisch werkgever en draagt zorg voor de salarisadministratie. U heeft de mogelijkheid om de medewerker ná de detachering, onder bepaalde voorwaarden, zélf in dienst te nemen.

 • Werving & selectie

  Selexions zoekt (werft) en selecteert voor u de medewerker. U kunt de medewerker direct zélf in dienst nemen en betaalt eenmalig een werving & selectiefee aan Selexions.

 • Payrolling

  U werft en selecteert zélf uw medewerker. Het juridisch werkgeverschap en de salarisadministratie besteedt u uit aan Selexions. U leent de medewerker exclusief in van Selexions voor een afgesproken aantal uren per week. Werknemer wordt op alle punten betaald zoals in de CAO van uw eigen bedrijf. Ingaande 01-01-2021 krijgt medewerker ook pensioenopbouw specifiek bij pensioenfonds uit uw branche. Na afloop van de afgesproken inleenperiode kunt u zonder voorwaarden de medewerker alsnog zélf in dienst nemen.

 • ZZP-bemiddeling

  Selexions zoekt en selecteert voor u de ZZP-er. Selexions sluit met u en de ZZP-er een driepartijenovereenkomst waaruit duidelijk blijkt dat een ZZP-er voor u werkzaamheden uitvoert en deze ZZP-er de facturering aan Selexions uitbesteedt.

 • Re-integratie

  Selexions ontzorgt u op het gebied van de wettelijk verplichte re-integratie van uw zieke medewerker welke bij u een dienstbetrekking geniet. Re-integratie kan geschieden binnen of buiten uw eigen onderneming.

   

   

Meer info: contact