11 januari 2024
Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

Zie bijlage.

20 december 2023
Klankschaal sessies

Vanaf januari 2024 organiseert Selexions weer nieuwe ontspannende klankschaalsessies!

Voor meer informatie:

https://onsgeleenzuid.nl/pagina/selexions/diensten/klankschalensessies

 

 

Contact:

info@selexions.nl

046-4110136

           

20 december 2023
Klankschaal sessies

Vanaf januari 2024 organiseert Selexions weer nieuwe ontspannende klankschaalsessies!

Voor meer informatie:

https://onsgeleenzuid.nl/pagina/selexions/diensten/klankschalensessies

 

 

Contact:

info@selexions.nl

046-4110136

           

11 juli 2023
Beleidsverklaring anti-discriminatie Selexions

Beleidsverklaring anti-discriminatie Selexions

Geleen, 11-01-2023

 

De bedrijfsvoering van Selexions is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

 Het doel van deze beleidsverklaring is om tegenover onze medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Selexions verstaat onder discriminatie en discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt van Selexions is ten opzichte van discriminatie en discriminerende verzoeken; 3. Wat de gewenste houding en het gewenste handelen van onze medewerkers is bij discriminatie en discriminerende verzoeken;

o Wat van onze medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden rondom de werving en selectie;

o Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;

 1. Wat de verantwoordelijkheid van Selexions is als werkgever in situaties waarbij discriminatie een rol speelt. _________________________________________________________________________________ 1. Definitie discriminatie

 Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 1. Standpunt van Selexions
 2. Selexions wijst iedere vorm van discriminatie af;
 3. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging;
 4. Selexions tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden benaderd of behandeld door derden. Onder medewerkers wordt hier zowel de vaste medewerkers als de flexkrachten die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een opdrachtgever verstaan. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
 • een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede - functiegerelateerde - reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. In de praktijk moet worden bewaakt dat het argument van de objectieve rechtvaardiging niet ten onrechte wordt gebruikt.
 1. Handelen door onze medewerkers
 2. Onze medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend;
 3. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn of haar direct leidinggevende.
 4. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker voldoende resultaat kan de medewerker terecht bij de afdeling HRM of directie.
 5. Verantwoordelijkheden van de werkgever

Selexions is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect behandelt, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen, besproken en aangepakt wordt;
 2. De kenbaarheid en implementatie van deze anti-discriminatie beleidsverklaring. Hieronder wordt onder meer verstaan het ervoor zorgdragen dat de medewerkers:
 • geïnformeerd zijn over het vertrouwd zijn met het beleid;
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerende verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren;
 • zich gesteund voelen door de organisatie en directie wanneer zij, na gedegen onderzoek, grenzen stellen en weigeren om gehoor te geven aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers.
 1. Contact

Heb je vragen over deze beleidsverklaring? Of ben je geconfronteerd met discriminatie op de werkvloer? Bespreek dit dan direct met jouw contactpersoon of direct leidinggevende bij Selexions. Natuurlijk kun je je vraag ook versturen naar de afdeling management via het e-mailadres management@selexions.nl. Wil je in contact komen met onze vertrouwenspersoon? Vraag dan naar Brigitte Walthie of stuur een bericht naar bw@selexions.nl.

 

 

 

11 januari 2023
Bijscholing: Klachtenprocedure discriminatie

Beste flexwerker,

Discriminatie t.a.v. geslacht, geloof, politieke voorkeur, ras, religie of op welke andere grond dan ook wordt binnen Selexions niet getolereerd. Mocht je tijdens je werkzaamheden gediscrimineerd worden door personen bij de opdrachtgever waar je via Selexions werkzaam bent, dan vragen wij aan jou om dit kenbaar te maken aan een intercedent op ons kantoor. 

Mocht je tijdens je werkzaamheden gediscrimineerd worden door een kantoormedewerker, dan vragen wij aan jou om dit kenbaar te maken bij het management van Selexions: management@selexions.nl t.a.v. D.W.M.J. Pfeifer

 

Met vriendelijke groet,

D.W.M.J. Pfeifer

Selexions 

 

 

14 december 2020
Korting via Selexions op VGZ zorgverzekering

 

 

 

 

Heb jij je VGZ Zorgverzekering al afgesloten via je werk?

Stap gemakkelijk binnen 2 minuten over en ontvang van extra voordeel!

 • Collectiviteitskortingen voor het hele gezin: basis 5% aanvullend 15% tand 7%
 • Extra ruime vergoedingen voor fysio, mindfulness en mondzorg
 • Je declaraties razendsnel uitbetaald via de VGZ Zorg app

Ook bieden we je gratis extra’s rondom je gezondheid. Erg belangrijk, vooral in deze tijd! Je bent met onze basis- en aanvullende zorgverzekering bijzonder voordelig verzekerd, voor al €114,85 per maand*.

Dus waar wacht je nog op? Sluit vóór 1 januari je VGZ Zorgverzekering af

Ga snel naar vgz.nl/ABU en stap over.

*Inclusief 5% korting bij €385 verplicht eigen risico op basis van VGZ Basis Keuze

 

09 november 2020
Zoekt u zorg?

Zoekt u zorg voor uzelf of uw familie? Neemt u dan contact op met "Selexions Zorg"

 

Bel 046-4110136 en vraag daar Rita of Danny.

09 november 2020
Gratis af te halen: prepaid simkaart *

Gratis af te halen: prepaid simkaart van Lebara!

 

 

* Gratis prepaid simkaart, bij aankoop van bel- of datategoed.

19 oktober 2020
Aan je weerstand werken.

Gezonde voeding helpt je bij het behouden/krijgen van een goede weerstand. 

Hier een handige app om je te helpen bij het maken van een gezonde keuze als je gaat winkelen:

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/apps-en-tools-voedingscentrum/kies-ik-gezond-.aspx

15 oktober 2020
Online data informatie veiligheidstraining Selexions

Zie hier onze promotievideo over de online data informatie veiligheidstraining welke Selexions aanbiedt:

 

promotievideo online trainingen

Te boeken via: danny.pfeifer@selexions.nl

15 oktober 2020
Promotievideo online trainingen

Zie hier onze promotievideo over de online trainingen welke Selexions aanbiedt:

 

promotievideo online trainingen

Te boeken via: danny.pfeifer@selexions.nl

14 oktober 2020
Nieuw bij Selexions: Online ICT cursussen

Vanaf heden biedt Selexions diverse online ICT gerelateerde cursussen aan:

Voor:

• Smartphone • Tablet
• Laptop en desktop

Inhoudsopgave

• Microsoft Office2013-2016 • Microsoft Office365
• Microsoft Office365 Pro
• Skype voor Bedrijven

• OneNote
• Onedrive
• Teams
• SharePoint
• Windows10
• DIEV (Security Awareness/AVG) • Browsers

• Manage je Inbox

Interesse in één of meer van deze cursussen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@selexions.nl onder vermelding van: ICT cursussen Selexions

 

23 september 2020
Het is herfst


Vallende blaadjes..... of flyers van onze PGB dienstverlening? Het is herfst!

 

PGB diensten Selexions

 

Bekijk onze dagbestedingsvideo


 

 

03 september 2020
Weetje #1 over Selexions:

Weetje #1 over Selexions:

31 augustus 2020
Dagbesteding bij Selexions voor mensen met een PGB

 

Voor mensen met een PGB budget verzorgt Selexions dagbesteding. Bij u thuis, maar ook op locatie bij Selexions. Bijvoorbeeld helpen met de boodschappen doen, een luisterend oor bieden, samen spelletjes doen of een stukje wandelen.

 

Bent u op zoek naar dagbesteding en heeft u een PGB budget dan kunt u een afspraak maken.