Arbeidsmarkt in kaart (Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP))

29 oktober 2019

Arbeidsmarkt in kaart


In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel te vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waarvoor werkgevers staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig. Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot onbenut arbeidspotentieel. Vrouwen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt. 

Deel deze pagina