De toekomst van werk? Werk van de toekomst! (Bron: Flexwork research)

28 mei 2019

We zijn gewend om het over de toekomst te hebben als we het over kunstmatige intelligentie hebben. Hoe deze technologische ontwikkelingen invloed op ons zullen hebben. Maar kunstmatige intelligentie en robotica zijn al reeds ons dagelijkse leven aan het veranderen. Wat betekent dit voor onze economie, het zaken doen en de werkgelegenheid? Welke banen zullen verdwijnen en welke banen zullen er ontstaan? Wat moeten onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en sociale partners doen om dit in goede banen te leiden?
Het is essentieel om de financiering en organisatie van sociale zekerheid aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze financiering van sociale zekerheid is al stapsgewijs aan het verschuiven naar algemene belasting, versneld door de opkomst van zelfstandig ondernemerschap, waarbij de sociale zekerheid steeds minder wordt gedragen door werknemers en werkgeversbijdragen maar steeds meer direct via de staat. Of deze verschuiving zal zorgen voor een vervanging van het huidige sociale zekerheidssysteem of ernaast zal gaan bestaan zal ervan afhangen hoe snel en hoe groot de groep zelfstandig ondernemers zal worden.