Nieuwsberichten Raadplegen

Datum 04-04-2019
Titel Stromen Oost-Europese arbeidsmigranten vaker de WW in dan Nederlandse werknemers? (Bron: UWV)
Stromen Oost-Europese arbeidsmigranten vaker de WW in dan Nederlandse werknemers?
 

UWV Kennisverslag (UKV) 2019-2 bevat de uitkomsten van een analyse naar het WW gebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten en Nederlandse werknemers.

  • In de analyse van de instroom in de WW is gekeken naar twee effecten: het verlies van de baan en het aanspraak maken op een WW-uitkering. Oost-Europese arbeidsmigranten hebben een 4 keer grotere kans op baanverlies dan Nederlandse werknemers.
  • Vergeleken met Nederlandse baanverliezers doen zij minder vaak aanspraak op een WW-uitkering, voornamelijk vanwege hun korte arbeidsverleden.
  • Het effect van baanverlies is sterker dan het effect van een kort arbeidsverleden, en zorgt voor een grotere WW-instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten.
  • Dit verschil is grotendeels toe te schrijven aan baankenmerken.
Inhoud
Stromen Oost-Europese arbeidsmigranten vaker de WW in dan Nederlandse werknemers?
 

UWV Kennisverslag (UKV) 2019-2 bevat de uitkomsten van een analyse naar het WW gebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten en Nederlandse werknemers.

  • In de analyse van de instroom in de WW is gekeken naar twee effecten: het verlies van de baan en het aanspraak maken op een WW-uitkering. Oost-Europese arbeidsmigranten hebben een 4 keer grotere kans op baanverlies dan Nederlandse werknemers.
  • Vergeleken met Nederlandse baanverliezers doen zij minder vaak aanspraak op een WW-uitkering, voornamelijk vanwege hun korte arbeidsverleden.
  • Het effect van baanverlies is sterker dan het effect van een kort arbeidsverleden, en zorgt voor een grotere WW-instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten.
  • Dit verschil is grotendeels toe te schrijven aan baankenmerken.