Nieuwsberichten Raadplegen

Datum 11-01-2019
Titel Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van jonge mannen (beneden 25) daalt (vooral laag opgeleide en alleenstaande mannen). Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. De participatie van ouderen laat juist een sterke toename zien.

 

Inhoud

Arbeidsparticipatie

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van jonge mannen (beneden 25) daalt (vooral laag opgeleide en alleenstaande mannen). Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. De participatie van ouderen laat juist een sterke toename zien.