NieuwsberichtenRaadplegen

Datum 11-09-2018
Titel Economische globalisering en bestaansonzekerheid
Inhoud

Economische globalisering heeft de bestaansonzekerheid doen oplaaien, en dit keer niet alleen bij lager opgeleiden. Steeds meer banen zijn niet meer voor het leven, evenmin als onze relaties. We leven in minder hechte sociale verbanden, met zorgverlegenheid als gevolg. Daarbij komen nieuwe onzekerheden over toenemende sociaal-culturele diversiteit en de samenlevingsvragen die daarmee samenhangen. Tegen deze achtergrond is de afbouw van statelijke zorgarrangementen eerder een factor die de onzekerheid van burgers verder voedt dan een aanjager van maatschappelijke veerkracht.