U zoekt zorg

 

U heeft zorg nodig. Mogelijk wilt u deze zorg zélf gaan vormgeven. Zélf een bewuste keuze maken en beslissen over wie bij u de benodigde zorg komt verlenen via een PersoonsGebonden Budget (PGB). Of misschien wilt u juist dat alle zorg voor u uit handen wordt genomen en wordt geregeld, dit noemen we Zorg in natura. In beide gevallen kan Selexions Zorg u van dienst zijn.

Een van de volgende situaties kan op u van toepassing zijn:


Situatie 1: U heeft een chronische zware zorgbehoefte
Mogelijk heeft u een zware chronische zorgbehoefte waarbij u vaak blijvend 24 uurs zorg nodig heeft. In dat geval kunt u, indien thuiswonend, bij Selexions Zorg terecht voor thuiszorg. Ook dagbesteding is mogelijk, evenals een huishoudelijke dienst, maatlijdservice etc.

Bekostiging:
Het Zorgkantoor bekostigd deze zorg vanuit de zogenaamde Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor dient u eenmalig een indicatiestelling te krijgen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarbij een maximaal aantal uren/budget krijgt toegewezen. Bij de bekostiging van deze zorg heeft u géén eigen risico. Wel betaalt u een vermogensafhankelijke bijdrage, welke wordt gebaseerd op uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.


Situatie 2: U heeft tijdelijke thuiszorg nodig met doel verbetering situatie
Gezondheid is o.a. het zelfredzaam zijn in het kunnen omgaan met fysieke, sociale en mentale uitdagingen die inherent zijn aan het leven. U kunt deze zelfredzaamheid (tijdelijk) verliezen. Er spelen mogelijk fysieke of mentale problemen, waardoor u (tijdelijk) niet in staat bent om zelfstandig uw leven vorm te geven, en uw sociale netwerk is niet of slechts deels bij machte om de benodigde ondersteuning te bieden. Dit zou een situatie kunnen zijn waar u ondersteuning van buiten uw sociale netwerk nodig heeft. Door Selexions Zorg kan zorg aangeboden worden als:

Thuisbegeleiding
Dagbesteding
Hulp bij het huishouden
Aanpassingen aan uw woning
Hulpmiddelen
Vervoersmiddelen
Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
Persoonlijke verzorging

Bekostiging:
Uw gemeente bekostigd deze zogenaamde WMO zorg. Bij de bekostiging van deze zorg heeft u géén eigen risico. Wel betaalt u een vermogensafhankelijke bijdrage (hoogte verschilt per gemeente), welke wordt gebaseerd op uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.


Situatie 3: U heeft verpleegtechnische thuiszorg of verzorging nodig
Door ziekte kan het zijn dat u thuis dagelijkse verzorging of verpleegkunige zorg nodig heeft. In dat geval kan Selexions Zorg u hiermee helpen.

Bekostiging:
De zorg wordt bekostigd vanuit uw basis ziektekostenverzekering volgens de Zorgverzekeringswet (ZvW), waarbij er sprake is van uw reguliere eigen risico.

Bij het leveren van onze PGB zorg gaan wij graag samen met u in gesprek over wat uw wensen en behoeftes zijn en welke zorgwerknemer(s) van Selexions Zorg u optimaal van dienst zouden kunnen zijn. Selexions Zorg vindt het belangrijk dat u als cliënt de juiste "klik" heeft met ons personeel.

Heeft u een specifieke vraag over onze thuiszorg? In dat geval kunt u een afspraak maken met mevrouw Rita Illidge of Danny Pfeifer van Selexions Zorg.

Informeer naar de mogelijkheden via ons contactformulier