Privacy statement

 

Algemeen

 

Afscherming van jouw persoonlijke gegevens:

We nemen je privacy serieus. Ons bedrijf draagt er zorg voor dat gegevens die je aan ons verstrekt goed worden afgeschermd. De webbased applicatie waar je gegevens in worden opgeslagen werkt met een beveiligde HTTPS verbinding. Dit betekent dat al je gegevens versleuteld vanaf jouw computer naar onze eigen server worden verstuurd. Onze server is voorzien van de modernste virusscanners en firewall's, welke zijn voorzien van de meest recente (veiligheids) updates.

Binnen ons bedrijf hebben alleen intercedenten, de administratie en het management toegang tot informatie van jou in dit zorgportaal. Communicatie tussen de computers binnen ons bedrijf met onze server gebeurt enkel binnen een beveiligd intern netwerk of via beveiligde versleutelde VPN verbinding.  


Bewaartermijn van jouw gegevens:

Wanneer je als begeleider PGB aan het werk gaat bij Selexions verklaar je dat we een aantal van je gegevens opslaan in onze database.

Mocht je voor Selexions als begeleider PGB werkzaam zijn geweest, bewaren we je persoonlijke gegevens vanuit overheidswege tot en met 7 jaar na het einde dienstverband. Daarna worden deze vernietigd. Indien vernietiging niet geheel mogelijk is worden gegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer naar jou te herleiden zijn.  


Doel van gegevensopslag:

Tijdens je werkzaamheden als begeleider PGB worden er een aantal gegevens opgeslagen in onze database. Deze gegevens hebben wij nodig om je op naam in het zorgportaal verslagen te laten verwerken van je cliënt(en). Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te leggen als er zaken dienen te worden besproken inzake deze functie.

Je pasfoto gebruiken we om je makkelijker in ons systeem terug te kunnen vinden wanneer we je naam b.v. niet meer kunnen herinneren. Je pasfoto wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Ons bedrijf deelt geen van je persoonlijke gegevens met bedrijven of personen buiten Selexions. Ons bedrijf deelt wel, zonder jou daarover in te lichten, je persoonsgegevens met bepaalde Nederlandse overheidsinstanties. Zoals b.v. de belastingdienst en het UWV. Ook deelt ons bedrijf persoonlijke gegevens met gerechtsdeurwaarders of je eventuele budgetbeheerder, indien wij door deze daartoe worden verzocht. Hetzelfde geldt voor onze accountant (BAAT accountants) en onze softwareleverancier (FREEPACK SOFTWARE B.V.).  


Inzage:

De persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben in het zorgportaal zijn op te vragen door een mail te sturen naar: management@selexions.nl
 

Verbetering:

Indien je je persoonsgegevens wilt wijzigen dient er contact te worden opgenomen op management@selexions.nl
 

Dataportabiliteit:

Ons bedrijf zal niet op jouw verzoek jouw gegevens doorgeven aan een andere (zorg)organisatie. B.v. als je aldaar wilt gaan werken. Je zult je gegevens in dat geval zélf bij de andere werkgever dienen aan te leveren.
 

Aansprakelijkheid:

Hoewel ons bedrijf zich maximaal inspant om conform ons privacy statement alle gegevens veilig te houden, is ons bedrijf niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik ervan door kwaadwillenden, die ondanks de omvangrijke beveiliging alsnog zich toegang weten te verschaffen tot onze ICT systemen.