>> Graag willen wij ons aan U voorstellen

Selexions kan een op maat gemaakte oplossing bieden voor al Uw personeelsbehoeften. Hiertoe verzorgt Selexions een aantal specifieke diensten waaronder uitzending, detachering, werving en selectie en projectbegeleiding.
                         Zakelijk
Selexions Uitzending

U heeft voor onbepaalde tijd personeel nodig wegens een piekdrukte, ter uitbreiding van het personeel op een project of tijdens een periode van ziekte of vakantie van een vaste werknemer. Selexions kan U in dergelijke situaties van dienst zijn door het aan U uitlenen van een kandidaat die voldoet aan de door U vooraf gestelde eisen. U heeft als inlener het financiŽle voordeel dat U slechts betaalt voor het aantal daadwerkelijk gewerkte uren volgens een vooraf afgesproken uurtarief. Reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim en feestdagen worden door Selexions aan de kandidaat uitbetaald. Mocht ingeleend personeel onverhoopt ziek worden dan heeft dit voor U geen financiŽle consequenties. Mocht de kandidaat langer ziek zijn dan U hem redelijkerwijs kunt missen dan stellen wij alles in het werk een passende vervanging te verzorgen. Mocht U het personeel dat U van Selexions wilt inlenen op Uw beurt willen doorlenen aan een 3de partij, dan kunt U van deze optie conform de NEN 4400-1 helaas geen gebruik maken.

Onder bepaalde voorwaarden kunt U naar verloop van tijd de ingeleende kandidaat kosteloos van Selexions overnemen.*

Selexions Detachering

U heeft voor een bepaalde vooraf afgesproken (doorgaans langdurige) periode personeel nodig. Vooraf afgesproken omdat U immers op de dag af exact weet hoe lang de periode dat U personeel wilt inhuren zal gaan duren. Mocht U het personeel dat U van Selexions wilt inlenen op Uw beurt willen doorlenen aan een 3de partij, dan kunt U van deze optie conform de NEN 4400-1 helaas geen gebruik maken.

Onder bepaalde voorwaarden kunt U naar verloop van tijd de ingeleende kandidaat kosteloos van Selexions overnemen.*

  Volgende pagina