>> Re´ntegratie

Reïntegratie, wat houdt dat in?

Selexions houdt zich o.a. bezig met reïntegratie, een mooie term, maar wat betekent het nu precies?
In deze context betekent het dat Selexions zich inzet om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Voor wie?
Mensen die worden begeleid door een reïntegratiecoach of arbeidsdeskundige van het UWV kunnen Selexions als reïntegratiekantoor uitkiezen en benaderen. Selexions kan vervolgens voor deze “klanten” een reïntegratietraject uitvoeren met als doel deze mensen weer aan een baan te helpen. Aangezien Selexions is gespecialiseerd in branches als werktuigbouwkunde, techniek, elektrotechniek, installatietechniek, bouw, grond-, weg- en waterbouw is zij als reïntegratiekantoor vooral geschikt voor mensen die in deze branches werk zoeken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe ziet een reïntegratietraject er bij Selexions precies uit?

Selexions hanteert gedurende een reïntegratietraject een verscheidenheid aan methoden om haar klanten te helpen weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Bij aanvang wordt er naar de mogelijkheden en wensen van haar klanten gekeken m.b.t. toekomstig werk. Met deze informatie als basis wordt er in overleg met de klant een plan uitgestippeld hoe dit te willen bewerkstelligen. Vervolgens wordt dit plan van aanpak uitgevoerd en wordt er naar het gewenste resultaat toegewerkt: langdurig deelnemen aan het arbeidsproces.

Kunnen wij ook iets voor U betekenen?
Bent U geïnteresseerd geraakt en vraagt U zich af of wij ook iets voor U kunnen betekenen? In dat geval nodigen wij U van harte uit contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Privacy
Selexions gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. Naar aanleiding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een privacyreglement opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze door Selexions wordt omgegaan met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie. Dit privacyreglement is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Klik hier voor het privacyreglement.

Klachten
Selexions hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is, hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, mensenwerk. Het is daarom niet uitgesloten dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening of dat er iets mis gaat. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Selexions een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Selexions. Klik hier voor het klachtenreglement. Indienen klachten:  klik dan hier.