>> Klachtenreglement

Toepassingsgebied
Alle uitingen van ongenoegen over contacten met Selexions die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Doel
Het op uniforme wijze registreren en zorgvuldig afhandelen van klachten, het zo nodig wegnemen van de oorzaken en het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen.

Artikel 1 - Ontvangst en registratie van een klacht
De klacht kan zowel schriftelijk, via het ‘klachtenformulier Selexions ’, als mondeling tegen de desbetreffende begeleider en/of directeur van Selexions , worden geuit. De ontvanger neemt zo nodig telefonisch contact op met de klager om aanvullende informatie te verkrijgen.

Artikel 2 – Ontvangstbevestiging
Selexions bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen.

Artikel 3 - Bepalen klachtafhandelaar
Selexions stelt binnen een periode van een week na indiening van de klacht een onafhankelijk persoon (m/v; voortaan klachtafhandelaar) aan.
Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de volgende criteria:
* Bekend met de dienst van Selexions waarop de klacht betrekking heeft en heeft zijn sporen daarin verdiend
* Geen zakelijke banden met Selexions
* Indien relevant werkzaam in een andere regio
* Staat bekend als een integer persoon
* In staat tot een zorgvuldige afhandeling rekening houdend met de gestelde tijdslimieten

Artikel 4 - Bevestiging
De klachtafhandelaar stuurt uiterlijk binnen twee weken een ontvangstbevestiging, waarin zijn opgenomen:
- een korte omschrijving van de klacht, inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden
- de verdere afhandeling van de klacht

Artikel 5 - Onderzoek
De klachtafhandelaar legt de ontvangen klacht voor aan de betrokkenen binnen Selexions . Hij vat hun reactie samen en koppelt deze aan hen terug. Eventuele commentaarpunten worden door de klachtafhandelaar verwerkt.

 Vorige pagina  Volgende pagina