>> Veiligheid voor intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)                                                      

Inhoud cursus:

De kwalificatie Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA omvat kennis van onder meer: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie met daarin ge´ntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid VCA. Tevens wordt er aandacht besteed aan specifieke zaken die van belang zijn voor intercedenten van uitzend- en detacheringsorganisaties.

Lesmethode:

Gedurende een dagdeel les bij Selexions. Daarnaast thuisstudie. Afsluiting door toets met meerkeuzevragen.

Cursusdata: op aanvraag

Prijs: op aanvraag