>> Basisveiligheid VCA                                                               

Inhoud cursus:

De basisveiligheid omvat basiskennis van onder meer : wet- en regelgeving, het begrip “risico”, preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lesmethode:

Gedurende een dagdeel les bij Selexions. Daarnaast thuisstudie. Afsluiting door toets met meerkeuzevragen.

Cursusdata: op aanvraag

Prijs: op aanvraag