13 mei 2020
Hoe desinfecteer je nu eigenlijk je computer?

Als je met je computer werkt is het tegenwoordig verstandig om je computer regelmatig te reinigen. Hoe desinfecteer je nu eigenlijk je computer zodat b.v. een coronavirus wordt gedood maar je geen schade toebrengt aan je hardware?

 

HP heeft hier een goede instructievideo voor gemaakt, helaas wel alleen in het Engels beschikbaar:

https://youtu.be/JHV39wXOZ8g

06 mei 2020
Protocol voor uitzendkrachten in het kader van Corona

Bent u uitzendkracht (in spé) bij Selexions, dan is deze factsheet voor u bedoeld.

23 maart 2020
Beeldbellen met uw dierbaren

Wilt u ook beeldbellen met uw dierbaren?

Beeldbellen is bij elkaar op "visite" gaan, maar dan via de computer: gewoon elkaar spreken en elkaar zien vanuit uw eigen luie stoel. Via het beeldscherm van uw computer.

Bij uw dierbaren, vrienden en bekenden zijn, maar wel op een veilige afstand.

Selexions ICT dienstverlening heeft ook voor u de passende oplossing!

Laat u adviseren. Loop even binnen of stuur een e-mail naar ict@selexions.nl

 

 

10 maart 2020
Hygiëne regels Selexions i.v.m. het Coronavirus

Wij volgen het advies van de Nederlandse overheid m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan

25 februari 2020
Een dag korter werken voor hetzelfde geld; proef valt in de smaak (Bron: NOS)

Een proef met een vierdaagse werkweek voor hetzelfde salaris bevalt het bedrijf Loyalis bevalt goed. Iedereen werkt er deze maand maximaal 32 uur, oftewel 32 uur per week. De extra vrije dag kunnen werknemers gebruiken hoe ze willen, als het maar zorgt voor meer energie.

Vakbond CNV wil dat meer bedrijven naar een vierdaagse werkweek gaan.

Onder economen is er discussie of een overstap naar een kortere werkweek verstandig is. Aan de ene kant wordt er gewezen op de krapte op de arbeidsmarkt en dat er door vergrijzing juist behoefte is aan mensen die meer gaan werken. In Nederland is de gemiddelde werkweek 31 uur.

Aan de andere kant wordt er gewezen op het toenemende aantal burnout-klachten. Ook zou een vierdaagse werkweek bedrijven dwingen slimmer na te denken over het inzetten van het personeel.

 

https://nos.nl/artikel/2324480-een-dag-korter-werken-voor-hetzelfde-geld-proef-valt-in-de-smaak.html

06 februari 2020
Leergierige flexwerkers zijn meest baanvast (Bron: wijlimburg)

Leergierige flexwerkers zijn meest baanvast
 

Cursussen en leerrijk werk samen met een flexibele arbeidsrelatie lijkt de ideale combinatie om langer in dienst te blijven bij dezelfde werkgever.

 

Flexwerkers die bereid zijn om door te leren en zich te ontwikkelen, houden vaker hun baan. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek wat het bureau deed in samenwerking met Universiteit van Maastricht. Het onderzoek heeft betrekking op werknemers van 25 tot 60 jaar die in de periode 2011–2014 een flexibele arbeidsrelatie hadden.

Lees hier het gehele artikel: https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/leergierige-flexwerkers-zijn-meest-baanvast/?utm_source=Dagelijkse%20nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=202026

03 februari 2020
Flexwerkers voelen zich net zo gezond als mensen met een vaste baan (Bron: nu.nl)

Werkenden met een flexibel contract voelen zich niet ongezonder dan werkenden met een vast contract, blijkt maandag uit een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het statistiekbureau vroeg tussen 2007 en 2017 aan 112.000 mensen hoe gezond zij zich voelden.

Lees het gehele artikel hier:

https://www.nu.nl/economie/6028025/flexwerkers-voelen-zich-net-zo-gezond-als-mensen-met-een-vaste-baan.html

27 december 2019
Jaarboek Tijdschrift voor sociale vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden (Bron: Flexwork Research)

Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden
 
Het gaat goed met Nederland en de Nederlanders.  Al jaren horen we bij de gelukkigste landen ter wereld. Waarom zijn we dan toch zo somber en onzeker? Over ons werk, over onderwijs dat geen garanties meer geeft, over het verlies van onze cultuur? Wat is er precies aan de hand? En belangrijker: zijn er ook remedies? Ofwel, zien we ook nieuwe zekerheden in deze onzekere tijden?
 
In dit jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken leggen 17 auteurs de onzekerheid bloot en zoeken zij naar nieuwe zekerheden. Wat kan er beter en anders dan de aloude verzorgingsstaat? Kunnen onderwijs en arbeidsmarkt meer houvast bieden? Zien we nieuwe vormen van solidariteit?

 

https://webwinkel.movisie.nl/webwinkel/nieuwe-zekerheden-in-onzekere-tijden/61027473

27 december 2019
Werknemers in een nieuwe baan en hun arbeidsmarktpositie een jaar later (Bron: Flexwork Research)

Werknemers in een nieuwe baan en hun arbeidsmarktpositie een jaar later


De meeste werknemers die in een nieuwe baan starten, hebben geen baan meer voor het leven. Tussen hun intrede op de arbeidsmarkt en het verlaten ervan beginnen ze verschillende keren aan een nieuwe baan. Een nieuwe baan biedt nieuwe uitdagingen en doorgroeimogelijkheden, maar brengt ook onzekerheid en risico's met zich mee. Het kan zijn dat de nieuwe werkgever de nieuwe werknemer met een tijdelijk contract toch niet goed bij het bedrijf vindt passen en de werknemer daarom niet in dienst wil houden. Ook als het minder goed gaat met een bedrijf moeten nieuwe werknemers vaak als eerste vertrekken. Daarnaast is het mogelijk dat de nieuwe werknemer zelf niet tevreden is over de nieuwe baan of een betere baan vindt en daarom weggaat. 

27 december 2019
Lagere productiviteit door groei zelfstandigen (Bron: Flexwork Research)

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 
Heeft de opkomst van de zelfstandige de groei van de productiviteit gedrukt? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit artikel niet gekeken naar de productiviteit van zelfstandigen zelf, maar naar die van de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat hoewel zelfstandigen gemiddeld minder productief zijn, zij op macro-niveau toch de productiviteit zouden kunnen stimuleren. Voor flexwerknemers wordt dezelfde samenhang onderzocht.
 
Er is een significant negatief verband tussen het aandeel gewerkte uren door zelfstandigen en de productiviteitsgroei per bedrijfstak: hoe groter het aandeel zelfstandigen in een bedrijfstak, hoe lager de productiviteitsgroei.

11 december 2019
Ontslag van de genormaliseerde ambtenaar (Bron: HIVA-KU Leuven, Leuven)

Ontslag van de genormaliseerde ambtenaar
Van oudsher hebben de ambtenaar en de werknemer een verschillende rechtspositie. De rechtspositie van de ambtenaar is publiekrechtelijk: hij wordt eenzijdig door de overheid aangesteld en procedeert bij de bestuursrechter in geval van geschillen met de werkgever. De werknemer daarentegen heeft een tweezijdige arbeidsovereenkomst en procedeert bij de kantonrechter. Feitelijk verschillen ambtenaar en werknemer echter niet erg van elkaar: beiden werken in ondergeschiktheid en ontvangen daarvoor salaris. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakt aan een einde aan de verschillende rechtsposities. Per 1 januari 2020 treedt de wet in werking en zal ook voor ambtenaren het reguliere arbeidsrecht gaan gelden. Ambtenaren krijgen in plaats van een aanstelling een arbeidsovereenkomst en de rechtspositieregelingen maken plaats voor een cao.

11 december 2019
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024 (Bron: Maastricht University - Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht)

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024
Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt in zullen stromen. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. De huidige slechte baankansen voor mbo’ers uit economisch-administratieve richtingen zullen de komende zes jaar niet verbeteren.

Over de periode van 2003 tot en met 2017 is een stijging te zien van het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie. Deze stijging is met name zichtbaar onder jongeren. Van 2003 tot 2019 is het aandeel jongeren met een flexibel contract toegenomen van 42% naar 68%. Ook tijdens de periode van economische groei van de afgelopen jaren bleef het percentage jongeren met een flexibele arbeidsrelatie toenemen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt voor bedrijven in tijden van economische tegenslag een middel om de bedrijfsomvang makkelijk aan te passen door het aanbieden van flexibele arbeidscontracten. Voor jongeren lijkt dit echter een structurele trend die minder sterk samenhangt met de conjuncturele cyclus van de economie.

29 november 2019
VGZ ziektekostenverzekering 2020 via Selexions

Kies jij als medewerker van ABU ook voor VGZ?

Als medewerker van ABU kun jij een passende zorgverzekering bij VGZ afsluiten. Naast korting op je premie profiteer je ook van extra ruime vergoedingen in de speciale aanvullende verzekering VGZ Werkt

Dankzij jouw werkgever ontvang jij bij VGZ vele voordelen, zoals:

  • Extra ruime vergoedingen in VGZ Werkt voor tandzorg, mindfulness en fysiotherapie ten opzichte van de reguliere VGZ aanvullende verzekering
  • Collectiviteitskorting voor het hele gezin
  • Gezond Leven Platform: digitale en regionale workshops op het gebied van gezond leven
  • Kortere wachttijden dankzij onze zorgadviseurs
  • VGZ Zorg app: altijd inzicht in je vergoedingen en declaraties

Wil jij ook profiteren van deze voordelen?

Kies dan voor de zorgverzekering van VGZ en ontdek alle voordelen. Je bent al verzekerd vanaf €113,95 per maand. Bereken je premie op vgz.nl/abu

 

 

 

14 november 2019
Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen. (Bron: RTL nieuws/ ANP)

Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen
 
Archiefbeeld.Beeld © ANP
 
De werkloosheid is het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen: het derde kwartaal van dit jaar waren 319.000 mensen werkloos. Opvallend is dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben om geschikt personeel te vinden.
 
 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Het aantal werklozen nam met 14.000 toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
 
Miniatuurvoorbeeld Lees ook:
Begeleiding naar nieuwe baan weinig effectief voor ouderen: 'Beeldvorming is te negatief'
Toch hebben bedrijven nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures steeg namelijk met 4000 naar 288.000.
 
Recordaantal vacatures vervuld
Hoewel de werkloosheid is toegenomen, werden in dit kwartaal ook veel openstaande vacatures vervuld. Volgens het CBS werden zelfs nooit eerder in drie maanden tijd zoveel vacatures vervuld: 312.000 mensen vonden dit kwartaal een (nieuwe) baan.
 
Vooral in de handel, het vervoer en de horeca groeide het aantal banen. Bij uitzendbureaus was er minder werk.
 
Langdurige werkloosheid
Het aantal langdurige werklozen, die al langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan, nam af. Er zijn in Nederland nu nog 82.000 langdurige werklozen, dat waren er een kwartaal eerder nog 110.000. Tot die groep behoren vooral veel 45-plussers.

12 november 2019
De waarde van werk staat in Nederland onder druk (Bron: AIAS-HSI Universiteit Amsterdam)

De waarde van werk staat in Nederland onder druk


De arbeidsmarkt verandert snel. Het aantal flexibele banen en zzp’ers is sterk toegenomen. Inmiddels werkt de helft van de werkenden in deeltijd. Vrouwen hebben in de afgelopen decennia een indrukwekkende opmars op de arbeidsmarkt gemaakt. Door technologische ontwikkelingen en globalisering verdwijnen veel banen en zelfs hele beroepen, maar komen er ook weer nieuwe banen en beroepen bij. De kloof tussen de veelverdieners en de werkende armen wordt steeds groter.

Betekent dit nu ook dat de opvattingen over en de waardering van het werk veranderen? Hechten mensen tegenwoordig minder aan zekerheid in werk dan vroeger? Geeft de groei van het aantal zzp’ers uitdrukking aan een groeiende behoefte aan autonomie en zelfstandigheid, ook als dit ten koste gaat van de werkzekerheid? Staan millennials heel anders tegenover werk dan de babyboomers? Hechten vrouwen nog steeds vaker waarde aan leuk en zinvol werk en mannen aan een goed loon en status? Zijn er steeds meer ‘bullshit jobs’ die de werkenden zelf zinloos vinden?

Er lijkt geen sprake van dat Nederlanders in
algemene zin de intrinsieke aspecten van het werk (interessant en nuttig
werk) steeds belangrijker gaan vinden ten koste van de extrinsieke aspecten
(loon en zekerheid). Er is ook geen eenduidige toename (of juist afname) van
de kwaliteit van het werk. Wel kunnen we constateren dat de twee
werkaspecten die Nederlanders het belangrijkst vinden, namelijk zekerheid
en interessant werk, onder druk staan: zowel het aandeel werkenden dat
vindt dat de baan zekerheid biedt als het aandeel dat een interessante baan
20
heeft, is afgenomen. Tegelijkertijd is er geen sprake van, zoals recent wel
wordt beweerd, dat steeds meer werkenden hun werk niet nuttig vinden; het
omgekeerde is juist het geval. Wel blijkt het aandeel werkenden dat zeer of
uitermate tevreden is met haar/zijn huidige baan in Nederland aanzienlijk te
zijn afgenomen.
Als we de ontwikkelingen in Nederland vergelijken met die in een aantal
andere landen - Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden
en de Verenigde Staten – blijkt Nederland in een aantal opzichten negatief af
te steken. Terwijl in die andere landen het percentage van de werkenden dat
zegt een hoog inkomen, een baan die zekerheid biedt, een interessante baan
of een nuttige baan te hebben, fors is toegenomen, is dit in Nederland
minder toegenomen of zelfs afgenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat de
tevredenheid met de huidige baan in die andere landen stevig is gegroeid,
maar in Nederland flink is gedaald. Zo bezien staat de waarde van werk in
Nederland, vergeleken met andere landen, wel degelijk onder druk.
Waardoor Nederland zich op deze punten ongunstig onderscheidt van de
andere landen, is moeilijk vast te stellen.