Notes on the Meaning of Work: Labor, Work, and Action in the 21st Century (Bron: Flexwork research)

28 mei 2019

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de aard van werk aan het veranderen is. Er ontstaan nieuwe vormen zoals open innovatie, crowdsourcing, freelance, klusjes economie en kunstmatige intelligentie en robots. Wat de consequentie hiervan is vormt stof tot debatten.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1056492619841705