Zorgsector maakt dit jaar opnieuw vaakst melding van datalekken (Bron: NU.nl)

19 september, 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving in de eerste helft van dit jaar 11.906 meldingen over datalekken. Als deze trend doorzet, dan is dat een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar.

De meeste meldingen zijn nog altijd afkomstig vanuit de zorgsector, waarbij zo'n 23 procent afkomstig is van ziekenhuizen.

Het gaat daarbij vaak om mensen die de verkeerde persoonsgegevens ontvangen. In meer dan de helft van die gevallen betreft het data van slechts één slachtoffer.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij vijfhonderd meldingen ook actie ondernomen, al komt dat meestal neer op telefonische vragen. Daarnaast lopen 21 onderzoeken bij organisaties die niet of niet op tijd melding hebben gedaan van een datalek.

Er geldt een meldplicht voor dergelijke datalekken: binnen 72 uur moet een bedrijf melding maken. Zo niet, dan riskeert een bedrijf een sanctie.

Deel deze pagina