>> Werken en gezondheid

Een groot deel van het leven van een mens bestaat uit werken. Het liefst in een baan waar je jezelf zo veel mogelijk kunt ontplooien en waar je het prima naar je zin hebt. Hiervoor is het belangrijk dat je niet alleen gezond bent, maar het ook blijft! Niet alleen voor jezelf maar ook voor je werkgever is dit heel belangrijk. Een werkgever is er veel aan gelegen te voorkomen dat een goede produktieve werknemer wegens ziekte thuis komt te zitten. Hij kan immers niet zonder je!
                         4
Selexions Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer je terug in de geschiedenis gaat zie je dat vroeger de geneeskunde gericht was op het genezen van verwondingen en ziektes die werden veroorzaakt door toedoen van het werk (of je leven buiten werktijd natuurlijk). Op een gegeven moment is deze visie gewijzigd en tegenwoordig ligt de nadruk op het voorkomen van ziektes en verwondingen. De spreuk “voorkomen is beter dan genezen” zal je vast wel bekend in de oren klinken.

Selexions Wat doet een werkgever om te zorgen dat je gezond blijft?

Elke werkgever wil alles dat binnen zijn macht ligt met beide handen aangrijpen om te voorkomen dat zijn werknemers ziek worden. Zo wordt er door bedrijven tegenwoordig veel aandacht besteedt aan de werkomgeving, het werkklimaat en de manier van werken: deze moeten veilig en ergonomisch verantwoord zijn. Het welzijn, de veiligheid en het werkmilieu moet optimaal zijn; de risico's op ongevallen of het ontstaan van werk-gerelateerde ziektes dienen zo klein mogelijk te worden gehouden. Een rookvrije werkplek, voldoende werklicht en een aangename omgevingstemperatuur, gezond eten in de bedrijfskantine zijn slechts enkele voorbeelden. Wanneer er gedurende de arbeid met machines wordt gewerkt worden deze zo ontworpen dat het gebruik zo veilig mogelijk is. Als om technische redenen eventuele risico's van een machine niet geheel kunnen worden afgeschermd wordt de afstand tot de machine vergroot en worden er Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM's) gebruikt. Voorbeelden van PBM's zijn gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, veiligheidshesjes, werkkleding en veiligheidsbrillen. Naast deze materiële maatregelen ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkplek stelt een bedrijf ook werkprocedures op om dit bevorderen.

  Volgende pagina