>> Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden Selexions (in PDF-formaat)

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden

Deze inleiding is bedoeld om de hoofdlijnen van de algemene voorwaarden toe te lichten. De tekst van de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Maastricht op 3 augustus 2006 onder nummer 32/2006 AL, is bepalend.

                         Mon

Algemeen

Onderstaand volgen de Algemene Voorwaarden van Selexions. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (per 1 januari 2006) van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam d.d. 21 oktober 2005 onder nummer 167/2005. Selexions is aangesloten bij de ABU. Het grootste gedeelte van deze algemene voorwaarden komt dan ook woordelijk overeen met de ABU-voorwaarden.  Volgende pagina